School History

Ainm ma Scoile
S.N. Naomh Pádraig

Seoladh
An Chloch Bhreac
Co. na Gaillimhe

Uimhir Gutháin: 094 9548278
Uimhir Rolla: 12106I
Cineál: Scoil dhá oide, scoil measctha
Príomhoide: Gearóidín Uí Fhíric
Leas Príomhoide: Aine Ní Mhainín

Aois na Scoile: Tógadh an scoil idir na blianta 1963-1965
Oscailt oifigiúil: 25ú d’Eanáir 1965
Bainisteoir ag an am: An tAthair Antoine Ó Tuathail S.P.
An Saor: Seán Breathnach as Baile an Róba agus buíon oibre as an gcomharsanacht.


Obair déáta ar an scoil le blianta anuas

Seomra Ranga curtha leis an scoil 2003
Seomra Foirne curtha leis an scoil 2009
Coras uisce té curtha iseach 2010
Díon nua curtha ar an seomra nua 2015
Clár clós & áit tiomáint tríd togtha 2017